Behandelinformatie

Niet-reanimatieverklaringen bij ouderen

112, red je daar kwetsbare ouderen mee?

 

In de praktijk blijken zowel de (huis)arts als de patiënt het vaak lastig te vinden om een niet-

reanimeer besluit af te spreken. Een mogelijke verklaring is onwetendheid over de resultaten van een buiten het ziekenhuis reanimatie. Gemiddeld overleven 8 van de 100 mensen van 70 jaar of ouder een reanimatie buiten het ziekenhuis. Van hen houdt de helft blijvend ernstige neurologische schade over.

 

Ook in onze regio worden binnen en buiten het ziekenhuis soms kwetsbare ouderen ongewenst gereanimeerd omdat er geen beleid is afgesproken ofomdat dit beleid niet bekend is bij de zorgverleners. Het is belangrijk dat een persoonlijk reanimatiebeleid tijdig wordt besproken en vastgelegd.

 

Specialisten van het Reinier de Graaf Gasthuis, huisartsen in de regio DWO en verzorgingshuizen van Pieter van Foreest en Careyn hebben afspraken gemaakt om kwetsbare ouderen actief te informeren over reanimatie en te vragen naar hun reanimatiewens. Uiteraard mag u ook zelf het initiatief nemen.

Goede informatie vindt u op www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-nadenken-over-

Reanimatie.

IPCI ( Integrated Primary Care Information)

Patiëntgegevens voor onderzoek gezondheidszorg

Natuurlijk zonder uw persoonlijke gegevens: anoniem

Wetenschappelijk onderzoek met patiëntengegevens is belangrijk voor de verbetering van de

gezondheidszorg in Nederland. Voor onderzoek zijn vaak gegevens nodig van duizenden

patiënten. Ook gegevens die wij in de huisartsenpraktijk in de computer verwerken, kunnen

heel belangrijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Het IPCI-project (Integrated Primary Care Information) van afdeling Medische Informatica

van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zoekt naar antwoorden op vragen als:

Welke geneesmiddelen worden door huisartsen voorgeschreven bij welke ziekte en waarom?

Gaan klachten wel echt weg van die medicijnen en hoelang duurt dat?

Hoe zit het met de verschillende bijwerkingen van allerlei geneesmiddelen?

Op onze huisartsenpraktijk werken we mee aan dit onderzoek. De onderzoekers krijgen onze

medische gegevens. Bij deze gegevens staan natuurlijk geen naam, adres of andere

persoonlijke gegevens. De onderzoekers kunnen

niet zien van welke patiënt de medische

gegevens zijn. De medische informatie is altijd anoniem. Het IPCI-project heeft een strenge

Raad van Toezicht die erop let dat de gegevens zeer zorgvuldig worden gebruikt.

Bezwaar?

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor dit wetenschappelijk

onderzoek, dan is het belangrijk dat u dat aan ons vertelt. Uw gegevens worden dan niet

gebruikt voor onderzoek.