Tarieven

Per 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet in werking getreden.

Huisartsen ontvangen voor elke patient per kwartaal een vast abonnementstarief en een vergoeding voor aparte modules.

Daarnaast kunnen enkele verichtingen  bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Basistarieven

Geldig op alle werkdagen van 8.00 tot 1800 uur.

Consult

9,01

Consult langer dan 20 minuten

18,02

Visite

13,51

Visite langer dan 20 minuten

22,52

Telefonisch consult

4,50

Herhalingsrecept

-

Vaccinatie

4,50

 

 

Tarieven avond, nacht en weekend *

Consult

45,24

Consult langer dan 20 minuten

90,49

Visite

67,87

Visite langer dan 20 minuten

113,11

Telefonisch Consult

22,62

Vaccinatie

22,62

Herhaalrecept

-

 

*

  • Tarieven voor avond, nacht en weekend gelden voor de volgende uren:
    - alle dagen van 18.00 tot 8.00 uur
    - zaterdag en zondag van 8.00-18.00 uur
    - van 8.00 tot 18.00 uur op algemeen erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Tweede Paasdag, Koninginnedag, 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en beide Kerstdagen)
  • Voor consulten en visites in de avond- nacht en weekenddienst, ontvangt u een rekening van de centrale huisartsenpost.

 

Bron: Landelijke Huisartsen Vereniging