Andere spreekuren

Deze spreekuren, gaan net als de andere op afspraak.

  • Diabetesspreekuur:    Anneke Redelijkheid en Marja van der Knaap
  • Astmaspreekuur :      Marja van de Knaap
  • risico inventarisatie hart- en vaatziekten: Marja van der Knaap
  • GGZ spreekuur: per 1 augustus 2014 is Ilse Stokman bij ons in dienst getreden.