Missie en visie van de praktijk

Missie, visie, Beleidsverklaring

Onze praktijk biedt medische, verpleegkundige en psychosociale zorg vanuit het perspectief van de basisprincipes huisartsenzorg te weten: continuïteit, integrale en persoonlijke zorg. De praktijk streeft er naar laagdrempelig te zijn en makkelijk bereikbaar.

Wij streven een hoge kwaliteit na. Er wordt gewerkt met als basis, de NHG-standaarden. Er wordt ieder kwartaal een FTO georganiseerd waar duidelijke afspraken met de apotheker worden gemaakt. De praktijk is aangesloten bij de ZEL, waardoor chronische zorg,  goed en protocollair geregeld is.

Onze praktijk wil een opleidingspraktijk zijn voor jonge artsen. Dit houdt in dat er een prettig leerklimaat gecreëerd moet worden. Er moet  voldoende en een gevarieerd patiëntenaanbod zijn .Door een gestructureerde organisatie is er tijd om de huisarts in opleiding te begeleiden en hem bij te staan bij het leren van nieuwe dingen. Het spreekt voor zich dat alle drie de artsen zich in ruime mate nascholen om kundig en up-to-date te zijn, zodat een goede opleiding gewaarborgd is.

Regelmatig bieden wij een stageplaats voor een SEH-arts in opleiding van de Erasmus MC